Close

Altiplà. Serveis Topogràfics

Enginyers Tècnics en Topografia amb seu a Barcelona amb àmplia experiència en la realització d’aixecaments topogràfics i d’estat actual d’edificació, dictàmens pericials, informes cadastrals, cartografia, fotogrametria, seguiments i assistència tècnica d’obra.

Sol·licita un pressupost

Altiplà. Serveis Topogràfics

Pioners a Catalunya en implantació de sistema de qualitat en el camp de la topografia, Altiplà és una empresa inscrita al “Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya”.  

Sol·licita Pressupost

Altiplà. Serveis Topogràfics

Treballar per a un ampli ventall de clients ens ha permès convertir-nos en un equip multidisciplinari reconegut tant en l’àmbit de l’administració (Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, Diputació, TMB…) com per a enginyeries, constructors, promotors, arquitectes i particulars.

Sol·licita Pressupost